AV═S LEGAL


1.- INFORMACIË DE CAR└CTER IDENTIFICATIU

D'una part, U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C. P. amb domicili social al C/Entenša 152, 5Ŕ 2ona, 08029 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil amb CIF J64784135, TelŔfon: +34 93 4183769 i e-mail: info@ucanhaveit.es, gestiona aquest Lloc Web Corporatiu: www.ucanhaveit.es. Mitjanšant aquest AV═S LEGAL es pretÚn regular l'accÚs, l'˙s i, en general, la relaciˇ entre aquest Portal (en endavant WEBSITE), accessible des de la segŘent adreša d'Internet: www.ucanhaveit.es , i els usuaris del WEBSITE (en endavant USUARIS).


2.- PROPIETAT INTEL.LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL WEBSITE

Els texts (informaciˇ, conceptes, opinions i d'altres anÓlegs) i elements grÓfics (disseny, logotips, codis font i altres elements de naturalesa anÓloga) que constitueixen el WEBSITE i que sˇn difosos per mitjÓ d'aquest web, aixÝ com la seva representaciˇ i muntatge, sˇn titularitat exclusiva de U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. o, en el cas que no ho siguin, tÚ els drets d'explotaciˇ dels abans esmentats texts i elements grÓfics mitjanšant acords amb tercers.

En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulaciˇ espanyola i comunitÓria en l'Ómbit de la propietat intel.lectual, conforme al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refˇs de la Llei de Propietat Intel.lectual i la Llei 5/1998, de 6 de marš, d'Incorporaciˇ al Dret Espanyol de la Directiva 96/9CE sobre la Protecciˇ JurÝdica de les Bases de Dades; aixÝ mateix, resulten aplicables els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

2.1. NO LLIC╚NCIA:

U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. no concedeix llicŔncia d'˙s o autoritzacions de cap mena sobre els seus drets de propietat industrial i intel.lectual o sobre qualsevol altre propietat o dret relacionat amb el seu WEBSITE, llevat d'acord exprÚs amb tercers.

Els USUARIS poden dur a terme la reproducciˇ dels contiguts del WEBSITE amb l'˙nica finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realitzaciˇ de c˛pies de seguretat o a la seva impressiˇ sobre paper per a ˙s privat.

2.2 PROHIBICIONS:

Al marge de l'anteriorment esmentat, queda prohibida qualsevol reproducciˇ, distribuciˇ, transformaciˇ, presentaciˇ, total o parcial, del contingut del WEBSITE o d'algun dels seus elements, de forma directa o indirecta, a travÚs de xarxes telemÓtiques o altres mitjans de naturalesa anÓloga, amb una fi comercial dirigida al p˙blic o per a una utilitzaciˇ mÚs enllÓ dels abans esmentats usos personals, malgrat citar-ne la font, si no es compta amb l'autoritzaciˇ expressa i per escrit de U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. i, donat el cas, de tercers col.laboradors. L'incompliment d'aquestes prohibicions faculta U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. per a la interposiciˇ de les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

- La presentaciˇ d'una pÓgina del WEBSITE en el marc d'una altra pÓgina web que no pertanyi a U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P., mitjanšant la tŔcnica anomenada "framing", si no es compta amb el consentiment exprÚs per escrit de U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P.

-La inserciˇ d'una imatge difosa al WEBSITE a una pÓgina o base de dades que no pertanyi a U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P, mitjanšant la tŔcnica anomenada "in line linking" si la dita imatge no compta amb l'autoritzaciˇ expressa de U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P.

-La inserciˇ d'una imatge difosa al WEBSITE a una pÓgina o base de dades que no pertanyi a U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P, mitjanšant la tŔcnica anomenada "in line linking" si la dita imatge no compta amb l'autoritzaciˇ expressa de U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P.

2.3 HIPERVINCLES:

U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P ha d'autoritzar expressament l'establiment d'enllašos d'hipertext (hipervincles) en un altre lloc web dirigits al homepage d'aquest WEBSITE o a qualsevol altra pÓgina interna del lloc web sempre que les corresponents pÓgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electr˛niques pr˛pies del mateix web.

Els drets no expressament reconeguts anteriorment quedan reservats a U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. o, donat el cas, a tercers col.laboradors.

2.4. ┌S DE LES MARQUES I ALTRES SIGNES DISTINTIUS:

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, sÝmbols, marques mixtes, figuratives o nominals que apareixen en aquest WEBSITE pertanyen a U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. o disposa, per prŔvia autoritzaciˇ, del dret d'˙s sobre les dites marques, protegides per la legislaciˇ vigent al respecte.


3. EXEMPCIË DE RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS I ELS SERVESI PRESTATS.

U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P inclou en el seu WEBSITE una sŔrie de continguts propis elaborats per U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P., o mitjanšant acords de col.laboraciˇ amb altres entitats (en endavant referits de forma genŔrica com a CONTINGUTS), U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. proveeix els seus usuaris per mitjÓ del WEBSITE, de m˙ltiples serveis (en endavant, SERVEIS).

Tant els SERVEIS com els CONTINGUTS oferts als USUARIS poden ser ampliats o modificats en un futur per U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P., extenent-se tambÚ als nous CONTINGUTS i SERVEIS tot el que s'ha disposat en aquest apartat.

3.1. EXEMPCIË DE RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS FACILITATS PER U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. ALS SEUS USUARIS PER MITJ└ DEL WEBSITE.

U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de l'accÚs als continguts, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges facilitades als USUARIS en aquest WEBSITE que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i a l'ordre p˙blic o que continguin qualsevol tipus de virus informÓtic o rutina de "software" similar.

En el moment en quŔ U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. tinguÚs coneixenša que algun dels continguts, opinions o conceptes allotjats en el WEBSITE fossin contraris a la llei, la moral, la bona fe i a l'ordre p˙blic o que continguessin qualsevol tipus de virus informÓtic o rutina de "software" similar, procediria a la seva retirada.

En qualsevol cas U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P., no es fa responsable dels continguts, informacions i imatges que no depenguin del WEBSITE o que no siguin gestionats per U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P, encara que apareguin en el WEBSITE en virtut d'un conveni de col.laboraciˇ signat per U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P.

3.2. EXEMPCIË DE RESPONSABILITAT PER CONTINGUTS ALLOTJATS EN P└GINES WEB ACCESIBLES DES DEL WEBSITE.

U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. no es fa responsable de l'ediciˇ, revisiˇ, censura i verificaciˇ dels continguts de les pÓgines o llocs d'Internet amb els quals l'USUARI es connecti per mitjÓ d'hipervincles inclosos en el WEBSITE.

U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. no es fa responsable de cap de les informaciˇns, opinions o conceptes que s'emetin, publiquin o distribueixin directa i indirectament per mitjÓ d'aquest WEBSITE, qualsevol lloc web interconnectat al qual es pugui accedir a travÚs del WEBSITE mitjanšant enllašos o "links", o de qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin amb aquesta pÓgina web interconnectada.

U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. no serÓ responsable del mal ˙s que es pugui realitzar dels continguts del WEBSITE, essent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeixi o utilitzi els esmentats continguts.

Els USUARIS es comprometen a utilitzar el WEBSITE i el seus SERVEIS de conformitat amb la llei, amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre p˙blic.

3.3 EXEMPCIË DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL WEBSITE:

U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. presta els seus seveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans tŔcnics al seu abast per a realitzar dita prestaciˇ de manera satisfact˛ria.

U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. pot, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en l'informaciˇ continguda en el WEBSITE, en els SERVEIS o en els CONTINGUTS sense que aix˛ pugui donar lloc, ni dret, a cap reclamaciˇ o indemnitzaciˇ, ni impliqui el reconeixement de cap responsabilitat.

U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. no es fa resposable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la disponibilitat i continu´tat tŔcnica del funcionament del WEBSITE. En qualsevol cas, U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. portarÓ a terme totes les actuacions necessÓries per a restablir els seus serveis en cas d'errades tŔcniques.

U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la coneixenša que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels USUARIS i de l'˙s que en facin al WEBSITE mitjanšant aquestes dades.